Cookie- och sekretesspolicy hos Oak Hair (Holmegruppen ApS) Introduktion När du besöker vår webbplats samlas information om dig som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på de annonser som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in ska du ta bort dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utarbetat vilken information som samlas in, deras syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den. Småkakor Webbplatsen använder “cookies”, vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil etc. på samma sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som virus. Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt. Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande grad kan innehålla: Analytics, Facebook Personlig information I allmänhet Personlig information är all slags information som till viss del kan tillskrivas dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådana uppgifter. Det händer t.ex. av alm. tillgång till innehåll om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, annars använder tjänster eller gör inköp via webbplatsen. Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografiska läge och vilka sidor du klickar på (intresserar). I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv matar in informationen behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsinformation. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att skapa en inloggning eller köp. säkerhet Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen. Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilken den samlades in och kommer att raderas när detta syfte uppfylls eller inte längre är relevant. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information av misstag eller olagligt raderas, publiceras, förloras, försämras eller kännedom om obehöriga personer, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen. Syfte Informationen används för att identifiera dig som användare och visa de annonser som mest sannolikt är relevanta för dig, för att registrera dina inköp och betalningar, samt för att kunna tillhandahålla de tjänster du har begärt, t.ex. att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll. Lagringsperiod Informationen lagras under den period som tillåts enligt lag och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens natur och lagringens bakgrund. Det är därför inte möjligt att ange en allmän tidsram för när information raderas. Offentliggörande av information Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och eventuellt klick, geografisk plats, kön och ålderssegment etc. vidarebefordras till tredje part i den utsträckning denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet “Cookies” ovan. Informationen används för att rikta reklam. Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för våra räkning och får inte använda den för sina egna syften. Utlämnande av personlig information såsom namn och e-post, etc. händer bara om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan ge din information adekvat skydd. Insikter och klagomål Du har rätt att informeras om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att information om dig ska behandlas. Om den information som behandlas om dig är felaktig har du rätt att få den korrigerad eller raderad. Förfrågningar om detta kan göras till: info@oakhair.com. Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du också möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten. Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du också skicka en begäran till ovanstående e-postadress. Utgivare Webbplatsen ägs och publiceras av: Oak Hair (Holmegruppen ApS) Gejlhavegård 3 6000 Kolding Telefon: 20 15 45 60 Email: info@oakhair.com