Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från OakHair. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingåtts mellan dig som köpare och OakHair.

 

Information om beställningen

När du slutfört din beställning skickas en orderbekräftelse till din e-postadress. I bekräftelsen finner du alla uppgifter om produkterna, priser, fakturerings- och leveransadress. Om något i orderbekräftelsen inte stämmer bör du omedelbart kontakta oss via e-post: info@oakhair.se.
 

Dokumentation och vägledning

Om produktbeskrivningar och bruksanvisningar medföljer produkten så följer dessa med leveransen från OakHair.se. Om du vill ha mer information eller rådgivning från OakHair är denna endast av vägledande typ. OakHair är ansvarigt för att varorna uppfyller kraven på CE-märkning.
 

Leveranstid och transport

Leverans av varor från OakHair anses ha utförts när konsumenten fått varan levererad. Frakt av produkterna utförs av Posten.
Leveranstid är normalt 2-4 arbetsdagar.
 

Ansvar för produkterna

Efter att produkterna har levererats övergår ansvaret för produkterna till kunden.
 

Reklamation

Eventuella fel eller brister vid leverans från OakHair ska påtalas inom rimlig tid från det att du upptäckt felet. Det åligger dig att ange och påvisa hur felet eller bristen yttrar sig. Om du upptäcker ett fel ska du snabbt vända dig till OakHair.se. Du kan som utgångspunkt endast reklamera fel som visar sig senast 2 år efter att varan levererats till dig. För varor med begränsad hållbarhet är reklamationsmöjligheten begränsad av hållbarhetstiden som OakHair.se har angivit.
 

Pris och betalning

På OakHair.se kan du beställa dina varor online och betala via: Mastercard, Visa, Maestro, American Express och JCB Alla priser är inklusive moms.
 

Frakt

Frakten är kostnadsfri för dig som kund. OakHair står för kostnader för frakten. Detta gäller om inget annat avtalats.
 

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerperiod från den dag du tar emot dina produkter. Om du ångrar köpet ska OakHair.se underrättas om detta senast 14 kalenderdagar från den dag du tog emot produkterna. Du är ansvarig för att produkterna återsänds i väsentligen samma skick och mängd som de mottogs i. Du står själv för kostnaden för frakt tillbaka till oss.